19.03.20

Ключові законні та підзаконні нормативно-правові акти України щодо інфекційних хвороб

Закон України від 17 березня 2020 року № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-IX.
Закон України від 17 березня 2020 року № 533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-IX.
Закон України від 6 квітня 2000 року № 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб":  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.
Стаття 4. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:
реалізують державну політику в галузі охорони здоров'я та щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, організовують розроблення і виконання регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб, а також беруть участь у розробленні та виконанні державних цільових програм;
{Абзац другий статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006}
забезпечують проведення профілактичних і протиепідемічних заходів (благоустрій, водопостачання та водовідведення, прибирання та санітарна очистка, боротьба з живими переносниками збудників інфекційних хвороб тощо) на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, здійснюють контроль за виконанням цих заходів;
здійснюють контроль за додержанням юридичними і фізичними особами санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних та ветеринарних правил і норм, правил торгівлі та побутового обслуговування населення;
{Абзац четвертий статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
організовують проведення аналізу епідемічної ситуації в регіоні та контролю за її станом;
забезпечують комунальні заклади охорони здоров'я, діяльність яких пов'язана з лікуванням і профілактикою інфекційних хвороб, кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами;
інформують населення через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію в регіоні та здійснювані протиепідемічні заходи;
вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів та робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій та спалахів інфекційних хвороб;
вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Стаття 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб:
забезпечують проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, а також робіт по ліквідації епідемій та спалахів інфекційних хвороб і вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення цих заходів і робіт;
здійснюють комплексні заходи, спрямовані на ліквідацію епідемій, спалахів інфекційних хвороб та їх наслідків;
забезпечують участь у боротьбі з інфекційними хворобами закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності, а також вдосконалення мережі спеціалізованих закладів та установ охорони здоров'я, діяльність яких пов'язана із захистом населення від інфекційних хвороб;
забезпечують доступність і безоплатність надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;
забезпечують відповідно до законодавства громадян пільгових категорій лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування і профілактики інфекційних хвороб;
вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

Закон України від 17 березня 2020 року № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 "Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України": https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zakupivli-tovariv-robit-i-poslug-neobhidnih-dlya-zdijsnennya-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-viniknennyu-ta-poshirennyu-lokalizaciyu-225200320.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. N 893 " Про затвердження Правил санітарної охорони території України": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 214 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2020-%D0%BF (ЗАБОРОНА ЕКСПОРТУ).

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF.


1 коментар:

  1. Дивує лише назва Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (https://www.kmu.gov.ua/.../pro-zapobigannya...). Невже в Секретаріаті Кабінету Міністрів України не знайшлось жодної людини, яка б відкрила веб-сайт Світової організації охорони здоров'я і прочитала, що COVID-19 - це назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2. Так саме як вірус HIV спричиняє хворобу СНІД.
    Треба було назвати "поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19". Це ж Уряд 37-мільйонної країни!

    ВідповістиВидалити