28.02.19

01 березня 2019 р. відбувся круглий стіл "Економіко-правові, історичні та ідеологічні аспекти подій, які трапились у Керченській протоці 25 листопада 2018 року"

Громадські організації Полтави провели 01 березня 2019 року круглий стіл «Економіко-правові, історичні та ідеологічні аспекти подій, які трапились у Керченській протоці 25 листопада 2018 р.» у
приміщенні прес-центру Міського будинку культури на площі Незалежності, 16, організований ГО «Інститут фінансів та права», ГО «Козацька громада» та Полтавське міське товариство Реріхів «Радела».

Відповідно до програми круглого столу з доповідями
виступили:
Лобач Володимир Петрович, Полтавське міське товариство Реріхів "Радела",
Любич Андрій Васильович, голова ГО "Інститут фінансів та права" на тему Проблеми реалізації судноплавного потенціалу України (зовнішні негативні ефекти від загострень в Азово-Чорноморському регіоні для торгівельного, військового та пасажирського судноплавства з точки зору державної політики та реалізації національних інтересів України (www.multiprofile.com.ua/Kerch.pdf).
Шевченко Ростислав Вікторович, Полтавська обласна молодіжна громадська організація імені Пилипа Орлика "Відроди Україну в собі".
В обговоренні доповідей та проекту резолюції взяли участь Клеценко Анатолій Сергійович, "Всеукр. спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій", Василенко Олександр Миколайович, ПО ГО "Українська козацька громада ІІІ-го гетьманату" та представники інших громадських об'єднань. Текст резолюції учасників круглого столу доступний за посиланням: http://www.multiprofile.com.ua/Rezoliutsija.pdf.


17.02.19

Чи дав Майдан суттєвий імпульс розвитку громадянського суспільства в Україні чи він залишиться ситуативним сплеском громадської активності?

Шановні друзі! 

Цікаво дізнатися про думку громадського сектору.У п’яту річницю тих подій  ми хочемо зрозуміти  сучасний стан громадянського суспільства – що здобули, що, можливо, втратили і куди нам рухатися далі. Особливої ваги цим питанням надає ситуація виборів.

 Проте просимо зазначати свою громадську організацію. 


Відповіді просимо надіслати за посиланням:  https://goo.gl/forms/BlP99F8FjgOAf90k1

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
Співкоординатор  ГР при ПОР  Ніна Кузьменко

15.02.19

ЯК оцінити потенціал ефективності роботи ГО по профілактики наркоманії ?

                                                                                              
План роботи
Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та
боротьби з наркоманією при Полтавській ОДА на 2019 рік
Питання для розгляду/Назва заходу
Термін виконання
Відповідальні
Очікуваний результат
Затвердження Положення про КР та Регламенту КР з координації дій у відповідь на поширення ТБ, ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркозалежності у новій редакції
І квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА
Затверджено Положення про КР та Регламент КР з координації дій у відпо-відь на поширення ТБ, ВІЛ-інфек-ції/СНІДу та наркозалежності у новій редакції (надалі – Регламент КР)
Затвердження Плану роботи КР на 2019 рік
І квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА
Організовано ефективну міжвідомчу співпрацю з реалізації завдань, виз-начених у Положенні про КР та Регламенті КР
Стан виконання «Обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2015-2018роки» за 2018 рік
І квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА, НУО
Організовано ефективну міжвідомчу співпрацю, спрямовану на поліпшення ситуації з ВІЛ/СНІДом
Стан впровадження та моніторинг результатів дос-лідної експлуатації Єдиної електронної системи епі-деміологічного та клінічного моніторингу поши-рення ВІЛ-інфекції  в ЛПЗ області
І квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА
Поліпшено стан впровадження експлуа-тації Єдиної електронної системи епіде-міологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції  в ЛПЗ області
Стан виконання у 2018 році «Плану заходів на 2018-2019 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року у Полтавській області»
ІІ квартал
Департамент охоро-ни здоров'я ОДА, Полтавський облас-ний БФ «Громад-
ське здоров’я»,
заступник начальни-ка Управління про-тидії наркозлочин-ності ГУ Національ-ної поліції України в Полтавській області
Оптимізовано взаємодію партнерів щодо виконання «Плану заходів на 2018-2019 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року у Полтавській області»

Стан розробки та впровадження дорожніх карт, маршрутів пацієнтів щодо профілактики ВІЛ-інфекції серед груп підвищеного ризику
ІІ квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА
Наявність обласної стратегії та політики з профілактики ВІЛ-інфекції серед ГПР
Обговорення та організація проведення  інформа-ційних заходів з питань подолання стигми та дискримінації щодо людей з ТБ, ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ
Постійно
Департаменти охорони здоров'я та  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА
Організовано та проведено комплекс інформаційно-комунікаційних заходів
Стан профілактики та раннього виявлення туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. Надання лікувально-діагностичної допомоги хворим з поєднаною ВІЛ/ТБ патологією в області
І-ІІ квартали
Департамент охорони здоров'я ОДА, НУО
Організовано надання необхідної допо-моги людям з поєднаною ВІЛ/ТБ патологією
Затвердження Плану проведення виїзних заходів з використанням мобільної амбулаторії  з метою надання профілактичних інтервенцій та тестування населення на ВІЛ
І-ІІ квартали
Департамент охорони здоров'я ОДА
Звіт про проведену роботу
Обговорення доступу до послуг медико-соціального супроводу, програм лікування вірусного гепатиту С, МРТБ, програм зменшення шкоди для людей, які вживають наркотичні психотропні речовини
ІІ квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА,
БО «Меридіан»
Оптимізовано надання необхідних послуг
Стан роботи системи переадресації із залученням усіх зацікавлених сторін та карти послуг для ключових груп населення, у т. ч. уразливих до ВІЛ
ІІ квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА,
БО «Меридіан»
Організовано чітку систему переадре-сації із залученням усіх зацікавлених сторін та карти послуг для ключових груп населення, у т. ч. уразливих до ВІЛ
Презентація Консультаційного центру для наркозалежної молоді та їх родичів
ІІ квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА,
ГО «Сім доріг»
Мінімізовано вживання наркотичних речовин молоддю. Вдосконалено первин-ну та вторинну профілактику наркоза-хворювань
Про результати вивчення існуючих бар’єрів в процесі лікування ВІЛ-інфекції та ТБ, характерних для жінок та жінок з дітьми в рамках опитування «Права жінок, які живуть з ВІЛ-інфекцією» у Полтавській області
ІІ, ІІІ квартали
Департамент охорони
здоров'я ОДА,
ГО «Позитивні жінки»
Враховано потреби у гендерно-орієнто-ваних послугах для жінок та жінок з дітьми, які живуть з ВІЛ та ТБ
Забезпечення лікуванням, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом. Децентралізація та інтеграція медичних полуг
ІІІ квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА
Забезпечено децентралізацію та інтеграцію медичних послуг
Проведення в області з 1грудня 2019 року по 1 січня 2020 року місячника, присвяченого 1грудня - Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом
ІV квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА
Організовано широку інформаційну роботу серед населення з використанням різних форм і методів
Забезпечення первинної профілактики соціально-небезпечних хвороб у закладах загальної середньої освіти області
ІV квартал
Департамент освіти і науки ОДА
Підвищено рівень гігієнічної культури дітей та молоді. Забезпечено ефективну міжвідомчу взаємодію у здійсненні про-філактичних заходів
Обговорення шляхів підтримки та розвитку потенціалу спільнот ключових груп населення
Протягом року
Департамент охорони здоров'я ОДА,
ГО «Позитивні жінки», НУО
Проведено заходи для спільнот жінок та жінок з дітьми, які живуть з ВІЛ та ТБ (до Міжнародного жіночого дня, Дня жіночого здоров’я тощо)
Обговорення аналітичного висновку результатів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в області на основі даних показників МіО за 2018 рік
І квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА, НУО
Затверджено Протоколом засідання КР
Обговорення Плану розвитку та забезпечення стало-сті Єдиної системи моніторингу і оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Полтавській області на 2019 рік
І квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА
Затверджено Протоколом засідання КР
Обговорення результатів візитів моніторингових груп до міст та районів області з питань ТБ, ВІЛ та ВІЛ/ТБ ко-інфекції
Щоквартально
Департамент охорони здоров'я ОДА, БО «Світло надії»
Забезпечено оптимальну організацію роботи з питань ТБ, ВІЛ та ВІЛ/ТБ ко-ін-фекції
Обговорення питання щодо необхідності внесенні змін до Положення та складу МіО відповідно до поставлених завдань
Протягом року
Секретар КР
Внесено зміни до Положення та складу МіО
Обговорення пілотування сталої моделі надання життєво важливих послуг для ключових груп населення та людей, які живуть з ВІЛ
І квартал
Департамент охорони здоров'я ОДА
Затверджено Протоколом засідання КР
Аналіз стану децентралізації АРТ, соціального супроводу (Програма PEPFAR)
Щоквартально
Департамент охорони здоров'я ОДА, НУО
Затверджено Протоколом засідання КР
Стан впровадження дослідної експлуатації Єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції на рівні окремих лікувально-профілактичних закладів міст і районів області
Щоквартально
Департамент охорони здоров'я ОДА, НУО
Затверджено Протоколом засідання КР
Збір інформації про оновлений склад та Плани роботи міських/районних КР
І квартал
Секретар КР
Забезпечено постійну взаємодію з міськими/районними КР
Підготовка звіту про роботу КР у 2019 році для Національної ради з питань протидії ТБ та ВІЛ-інфекції/СНІДу
ІV квартал
Секретар КР
Підготовлено звіт про роботу КР у 2019 році
Обговорення питання можливості надання організа-ційно-методичної допомоги в організації роботи КР в окремих містах та районах області
Протягом року
Секретар КР
Надано організаційно-методичну допо-могу
Інформування міських/районних КР про діяльність КР при Полтавській ОДА
Протягом року
Секретар КР
Забезпечено постійну взаємодію з міськими/районними КР
Систематичне наповнення інформаційно-довідко-вими матеріалами рубрики «Координаційна рада з питань протидії ТБ, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією» на сайті Полтавської ОДА
Протягом року
Секретар КР
Забезпечено постійну взаємодію з міськими/районними КР
Аналіз стану виконання рішень Протокольних засідань КР
Протягом року
Секретар КР
Здійснено контроль за своєчасним виконанням рішень Протоколів засідань КР