14.07.20

Зауваження до проекту Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти
напрацьовані за результатами роботи колегії Громадської ради при Полтавській облраді , громадського обговорення і  отриманих зауважень та пропозицій від профільних громадських  об’єднань, та високофахових експертів.

1. Дистанційна форма навчання використовувалася вже раніше для окремих категорій учнів, які з поважних причин не можуть відвідувати загальні уроки в школі, але дистанційна форма навчання не може бути домінуючою формою навчально-виховного процесу для всіх учнів всіх шкіл, оскільки при такій формі навчання неможливо забезпечити виконання головних дидактичних вимог :
-безпосередній  контакт  ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ  і  УЧЕНЬ-ВЧИТЕЛЬ,
-індивідуальний підхід до кожного учня в процесі навчання,
-обмежується виховний вплив вчителя,
-зовсім виключається вплив учнівського колективу, як мікросоциуму, на кожного учня,
-у школярів не формуються навички поведінки в колективі,
-вчитель, за такої системи навчання, не має можливості сформувати у своїх учнів практичні навички та вміння.
2. Вимушене багатогодинне перебування перед комп’ютером , руйнує здоров’я дітей та підлітків і є порушення санітарних норм.
3. Відсутність або обмеження індивідуального підходу під час дистанційного навчання погіршує  якість знань учнів, часто змушує батьків учнів підміняти собою вчителя або вдаватися до допомоги репетиторів (що є прихованим переходом на  платну середню освіту).
4. Запровадження ДФЗЗСО вимагає 100 % забезпечення кожного школяра  якісним комп’ютером ( який  мінімізує негативний вплив на здоров’я дітей ) , що при  низькому рівні матеріального забезпечення більшості сімей в України, практично унеможливлює такий процес навчання.
Держава не здатна на сьогодні забезпечити кожну Українську дитину якісним комп’ютером. Отже. говорити про дистанційне навчання, як форму здобуття середньої освіти для всіх учнів є безвідповідально і  непрофесійно.
5. Дистанційне навчання, як форма здобуття середньої освіти має і надалі залишатися в якості альтернативи до традиційного навчання на уроках в школі. Така форма має застосовуватися у індивідуальних випадках для окремих, чітко визначених категорій українських школярів.

 Пропозиції і зауваження опрацьовані і узагальнені  експертом, вчителем вищої категорії, вчителем-методистом    Кирпотіною Ніною Миколаївною.