Про Громадську раду

Мета створення Громадської ради

Діяльність Громадської ради при Полтавській обласній раді (далі - Громадська рада) спрямована на створення взаємодії із органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами;з метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Наслідками своєї діяльності це створення умов для повноцінної реалізації громадянами права на участь у формуванні та реалізації регіональної і місцевої політики використовуючи максимально широкий інструментарій доступу до влади і участі громадськості у прийнятті рішень обласної ради;- здійснення моніторингу за врахуванням пропозицій громадськості в процесі прийняття та провадження рішень обласної ради,; - співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями по створенню та реалізації сумісних проектів розвитку громадянського суспільства.

Основні завдання Громадської ради

Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію дії органу, при якому вона утворена. 

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань: 
 1. розробляє та подає на розгляд відповідних постійних комісій обласної ради обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів рішень обласної ради з питань формування та реалізації місцевої і регіональної політики, удосконалення роботи обласної ради; 
 2. проводить відповідно до законодавства громадську та громадську - антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів; 
 3. здійснює громадський контроль за врахуванням обласною радою пропозицій та зауважень громадськості; 
 4. інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їхнє виконання на офіційному веб-сайті обласної ради та в інший прийнятний спосіб; 
 5. збирає, узагальнює та подає обласній раді інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають суспільне значення; 
 6. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку територіальних громад; 
 7. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність; 
 8. проводить оцінку та громадське обговорення проектів рішень, які виносяться на розгляд сесії обласної ради; 
 9. делегує своїх представників для участі у засіданнях постійних комісій обласної ради з правом виступу; 
 10. делегує своїх представників для участі у пленарних засіданнях обласної ради з правом одного виступу по одному питанню порядку денного; 
 11. аналізує виконання рішень обласної ради. 

Громадська рада має право:
 1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи. 
 2. залучати до роботи Громадської ради депутатів місцевих рад, народних депутатів України, працівників державних органів виконавчої влади, організацій, підприємств та установ, а також окремих фахівців; 
 3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання „круглих столів” та інші заходи; 
 4. отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади проекти нормативно-правових актів та іншу інформацію в межах чинного законодавства України; 
 5. взаємодіяти із органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами; 
 6. направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб'єктів; 
 7. направляти представників Громадської ради для участі у заходах, що проводяться обласною радою; 
 8. ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їхній внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства.

Немає коментарів:

Дописати коментар