30.01.15

Звернення колегії Громадської ради при Полтавській обласній раді щодо організаційно-правових форм участі інститутів громадянського суспільства у житті територіальної громади Полтавської області

Кабінет Міністрів України Постановою від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» визначив «затвердити … типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації» та «рекомендувати органам місцевого самоврядування під час проведення консультацій з громадськістю та утворення громадських рад при органах місцевого самоврядування керуватися затвердженими цією постановою Порядком і Типовим положенням».

Рішенням XXI-ї позачергової сесії VI скликання 24 лютого 2014 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції міжфракційного об’єднання Народна рада, Полтавська обласна рада вирішила: «1. Доручити голові обласної ради створити Громадську раду при Полтавській обласній раді для забезпечення участі громадськості у вирішенні питань життєдіяльності територіальних громад області». Протоколом № 1 від 21.03.2015 року зборів Громадської ради було затверджене Положення про Громадську раду при Полтавській обласній раді, погоджене Головою Полтавської обласної ради від 22.03.2014-го року. Відповідно до затвердженого Положення, затвердженого зборами Громадської ради, «громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики». 

Таким чином, територіальні громади, представлені депутатами обласної ради, отримали додатковий консультативно-дорадчий орган громадського та експертного контролю, до складу якого увійшло понад сто інститутів громадянського суспільства, громадські комісії якої структурно відповідають депутатським комісіям Полтавської обласної ради. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV:

«Про місцеві державні адміністрації», виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Таким чином, відповідно до статті 29 цього закону, Полтавська обласна державна адміністрація здійснює повноваження, делеговані їй Полтавською обласною радою, в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». При Полтавській обласній державній адміністрації існує власний консультативно-дорадчий орган інститутів громадянського суспільства, одна з каденцій якого нещодавно була припинена, відповідно до пункту 7 постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. N 996. Як відомо, ініціативна група готує проведення Установчих зборів нової каденції Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.

Бажаючи успіху ініціативній групі створити Громадську раду нової каденції при Полтавській обласній державній адміністрації, вважаємо що подальше існування окремих консультативно-дорадчих органів інститутів громадянського суспільства як при органі місцевого самоврядування, так і при місцевому органі виконавчої влади, сприятиме ще більш широкому залученню інститутів громадянського суспільства до поточних питань соціально-економічного розвитку Полтавській області, що, зрештою, може мати синергетичний ефект. 

Понад те, ст. 44 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» містить вичерпний перелік повноважень, делегованих місцевому органу виконавчої влади, до якого, зокрема, не включено управління майном обласної ради. 

Громадська рада при Полтавській обласній раді готова плідно співпрацювати з Громадською радою при Полтавській обласній державній адміністрації нової каденції та докладати спільних зусиль для розвитку територіальних громад Полтавської області. Також сподіваємось на проведення спільних громадських експертиз та на розроблення інститутами громадянського суспільства програм (проектів та заходів), для виконання яких може надаватись фінансова підтримка. 

Додатково пропонуємо залучати наших експертів для участі у робочих групах щодо розробки регіональних цільових (комплексних) програм, які виконуватимуться як в межах бюджетів, так і шляхом залучення позабюджетних коштів.

Немає коментарів:

Дописати коментар