20.11.16

КОМЕНТАР ДО ТЕКСТУ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 3038 ВІД 17.11.2016 РОКУ
На сайті ВРУ з'явивився новий текст законопроету № 3038 до другого читання (станом на 17.11.16 р.):

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=56386&pf35401=407588,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=56386&pf35401=407140.

ПІДСУМКОВО:

1) на пропозицію народного депутата України Матвієнка А.С., після прийняття законопроекту № 3038 у цілому, останній sвступить у дію, починаючи з 01.01.2018 р.

Тобто весь 2017-й рік розподілу рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату не буде. Бюджети громад Полтавщини на всіх трьох рівнях адміністративно-територіального устрою недоотримають у 2017-му році понад 700 млн. грн.

2) в межах 5% змінено коефіцієнти перерозподілу ренти на три рівні адміністративно-територіального устрою, на пропозицію народних депутатів України Іщейкіна Костянтина Євгеновича (мажоритарника з Лубенському р-ні Полтавської області) та Горбунова:

пункт 4^2 частини першої статті 64 БКУ:
до районних бюджетів:
1,5% - законопроект № 3038 від 04.09.15 р.,
2,0% - законопроект № 3038 від 17.11.16 р.

пункт 4^3 частини першої статті 64 БКУ:

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад:
1,5% - законопроект № 3038 від 04.09.15 р.,
3,0% - законопроект № 3038 від 17.11.16 р.

пункт 4^1 статті 66 БКУ:
до доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів:
1,5% - законопроект № 3038 від 04.09.15 р.,
2,0% - законопроект № 3038 від 17.11.16 р.

пункт 3^1 статті 69 БКУ:
до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів:
2,0% - законопроект № 3038 від 04.09.15 р.,
1,0% - законопроект № 3038 від 17.11.16 р.(до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних ділянок надр).

3) в законопроекті № 3038 від 17.11.16 р. не враховано, що на регіональному рівні адміністративно-територіального устрою місто Київ також повинне бути в системі міжбюджетних відносин:

"у частині першій статті 64:
в пункті 4 слова "25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;" замінити на "25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, частка розщеплення якої становить 5 відсотків), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;"..."

Виходить так, що якби на території Києва видобувались вуглеводні, то 95% зараховувалось би Державного бюджету України, зг. ст. п. 5.1 ст. 29 БКУ, 1,5% буде спрямовуватись до бюджетів Києва та Севастополя, а 3,5% треба було б спрямовувати невідомо куди. Юридично це порушує цілісність Бюджетного кодексу України, проте по факту вуглеводнів у Києві не видобувається.

4) До Кодексу України "Про надра" зміни не вносяться, тому

ЗАЛИШАЄТЬСЯ:

Стаття 9-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин

До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить:


4) розподіл між відповідними місцевими бюджетами плати за користування надрами;

Стаття 31. Розподіл плати за користування надрами

Плата за користування надрами зараховується до державного і місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.

Плата за користування надрами, що надходить до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і міських бюджетів міст Києва та Севастополя, розподіляється між місцевими бюджетами відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

А треба було б додати "крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату".

Серед відкинутих Верховною Радою України пропозицій до другого читання:

- також розподілити рентну плату за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

- також розподілити рентну плату за транзитне транспортування трубопроводами аміаку, пропорційно до протяжності нафтопроводу, нафтопродуктопроводу та трубопроводу аміаку;...".

Любич Андрій
секретар Громадської ради при Полтавській обласній раді VII-го скликання

Немає коментарів:

Дописати коментар